درباره ما

دکتر مسعود فرج زاده فارغ التحصیل رشته چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان فارابی می باشند و در زمینه اعمال جراحی ای مروارید بصورت لیزری، لیزیک، لازک، اعمال زیبایی پلک، مجرای اشک و ... تجربه و تخصص دارند